Navigace

Obsah

NOVINKY

 

Změny ve svozu bioodpadu v obci Měchenice

Od 23.4.2015 je možné objednat si přistavení kontejneru na bioodpad z vašich zahrad.

Od 1.5.2016 je zavedena změna odvozu trávy a listí. Toto bude sváženo pravidelně vždy v pondělí a ve čtvrtek od 17.00 do 19.00 hod. – při odvozu je nutná spolupráce s nakládkou s řidičem vozidla.

Objednávky na odvoz větví budou stále přijímány od pondělí do čtvrtku (odvoz je možné realizovat o víkendu). Dodržet je třeba oddělení větví od trávy a listí.

Telefonní číslo: 603 310 155, pan Souček.

Odvoz je pro fyzické osoby bezplatný. Pouze v případě, že v kontejneru bude vyhozeno něco jiného, než pro co je určen, bude vám účtován odvoz směsného odpadu.


 

19. 9. 2016

Výluka na trati 210 a výlukový jízdní řád 25.9.2016 - 3.11.2016

AktualityZobrazit více

19. 9. - 31. 10. 2016

Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Úřední deskaZobrazit více

19. 9. - 19. 10. 2016

Usnesení - dražební vyhláška prodej nemovitosti

Úřední deskaZobrazit více

16. 9. - 2. 10. 2016

Záměr obce Měchenice prodat pozemek parc. č. 1022 v obci a k.ú. Měchenice

Úřední deskaZobrazit více

15. 9. 2016

Cvičení 50 + začíná dne 6.10.2016 od 18.00 hod.

AktualityZobrazit více

15. 9. 2016

Výstraha ČHMÚ na jev nebezpečí požárů - nízký stupeň nebezpečí

AktualityZobrazit více

12. 9. 2016

Nalezený pes

AktualityZobrazit více

KONTAKTNÍ ÚDAJE


 

Obecní úřad Měchenice

Úřední hodiny:

Po: 12:00 až 19:00 hod.
St : 8:00 až 16:00 hod.

Adresa úřadu:

OÚ Měchenice, Hlavní č. 4, 252 06 
Email: mechenice@volny.cz

IČO: 00241482

DIČ: CZ00241482

Tel: 257770408

Telefon starostka: 724173199

Datová schránka:  gt2aspx

č. ú.:  389656349/0800

czechpointObecní úřad Měchenice, jako pracoviště czech point, provádí výpisy: z rejstříku trestů, z bodového hodnocení řidiče, z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů právnických osob, z katastru nemovitostí a  výpisy z insolvenčního rejstříku. Výpisy vydáváme v úředních hodinách.

Další činností obecního úřadu je následující správní činnost: přihlašování osob k trvalému pobytu, rušení trvalého pobytu na návrh, správní řízení ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les, přestupkové řízení.

Matriku pro obec Měchenice vede městys Davle, ostatní agendy vykonávají za obec Měchenice níže uvedené instituce:

Obec s rozšířenou působností pro obec Měchenice: Městský úřad Černošice, Podskalská 19, 120 00 Praha 2, tel:    221 982 111   (vydává občanské průkazy, řidičské průkazy, cestovní pasy, ...)

Ve věcech stavebních podléhá obec Měchenice působnosti Stavebního úřadu městyse Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice, tel:   242 413 661  ,   242 413 662  ,   257 740 403  

Další kontakty:

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha - západ, Pod Sídlištěm 9/ 1800, 18213 Praha 8, tel: 284041111

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel:   257 280 111  

Za údržbu ulic (zimní posyp, opravy,...) Vltavská, Hlavní a Sloupecká odpovídá KSÚS Kladno, neboť vlastníkem těchto silnic je Středočeský kraj.

Za správu a údržbu Bojovského potoka a řeky Vltavy odpovídá Povodí Vltavy s. p.

Obec Měchenice spadá pod Finanční úřad pro Středočeský kraj - územní pracoviště Praha-západ.