Obec Měchenice
Obec
Měchenice

Harmonogram

Ve 27. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Bude pokračovat výstavba kanalizační větve v ulici Hlavní směrem od restaurace U Drábů k mostu přes Bojovský potok a následně přilehlých přípojek. V následující fázi se připojí obnova vodovodu v ulici Hlavní od mostu přes Bojovský potok ke křížení s ulicí Sloupeckou

Ve 26. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Začne výstavba kanalizační větve v ulici Hlavní směrem od restaurace U Drábů k mostu přes Bojovský potok a následně přilehlých přípojek.

Ve 25. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Výstavba přípojek v části ulice Sloupecké od zrcadla směrem na jih.

 

Ve 24. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Bude pokračovat výstavba kanalizačních přípojek, a to v ulicích Konečné, Ke Křížku a Na Vyhlídce I.

Ve 23 . kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Bude pokračovat výstavba kanalizačních přípojek, a to v ulicích Konečné, Ke Křížku a Na Vyhlídce I.

Jakmile začne výstavba kanalizačních větví v ulici Hlavní a Sloupecké (druhá polovina měsíce června), budou se přednostně realizovat přípojky navazující na tyto větve. Ostatní přípojky přijdou tudíž na řadu přibližně od měsíce listopadu 2022.

Ve 22 . kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

 Je plánovaná výstavba kanalizačních přípojek, a to v ulicích Konečné, Ke Křížku a Na Vyhlídce I.

Ve 21 . kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Výstavba kanalizační větve v ulici Pod Hájem a v ulici Spojovací. Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to v ulici Na Úhoru a v  ulici Konečné.

Ve 20 . kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Výstavba kanalizační větve v ulici Pod Hájem. Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to v ulici Na Úhoru a případně v  ulici Konečné.

V 19. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Výstavba kanalizační větve na spojce mezi ulicí V Háji a Sloupeckou, dokončení výstavby v ulici V Háji a nově se začne stavět v ulici Nad Lomem.  Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to v ulici Na Vyhlídce I. a VII.

V 18. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Budou se provádět práce na kanalizačních větvích ve třech spojovacích ulicích mezi ulicemi Na Vyhlídce I a  V Háji.  Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to v ulici Na Vyhlídce I.

Ve 17. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce na kanalizační  větvi v ulici Na Vyhlídce I a práce na větvi v ulici V Háji. Případně začnou práce v ulici Nad Lomem.

Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to v ulicích Na Úhoru a Na Vyhlídce I.

Ve 16. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce na kanalizační  větvi v ulici Na Vyhlídce I. a začnou práce na větvi v ulici V Háji.

Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to Na Úhoru.

Ve 15. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce na kanalizační  větvi v ulici Na Vyhlídce I.

V ulici M.J. Hurta bude pokračovat výstavba uliční větve , a to až k napojení na ulici Hlavní.

Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to v ulici Na Vyhlídce VI.

Ve 14. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce na kanalizační  větvi v ulici Na Vyhlídce I.

V ulici M.J. Hurta bude pokračovat výstavba uliční větve , a to až k napojení na ulici Hlavní.

Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to v ulici Na Úhoru a Na Vyhlídce VI.

Ve 13. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce na kanalizační  větvi v ulici Na Vyhlídce I.

V ulici M.J. Hurta bude pokračovat výstavba uliční větve , a to až k tenisovým kurtům.

Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to v ulici Na Úhoru a Na Vyhlídce VI.

Ve 12. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Dojde k dokončení uliční větve v ulici Na Vyhlídce II.

Budou pokračovat práce na kanalizační  větvi v ulici Na Vyhlídce I.

V odbočce ze Sloupecké ul., tzv. ulice Mlejských, by  se v návaznosti na dokončenou kanalizaci v ulici U Křížku měla realizovat uliční větev.

V ulici V Luhu bude pokračovat výstavba uliční větve od nejvzdálenější vyprojektované přípojky směrem k ulici V Dolečku.

Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to nejprve v oblasti Vyhlídek.

V 11. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Dojde k dokončení uliční větve v ulici Na Vyhlídce II.

Budou pokračovat práce na kanalizační  větvi v ulici Na Vyhlídce I.

V odbočce ze Sloupecké ul., tzv. ulice Mlejských, by  se v návaznosti na dokončenou kanalizaci v ulici U Křížku měla realizovat uliční větev.

V ulici V Luhu začne výstavba uliční větve od nejvzdálenější vyprojektované přípojky směrem k ulici V Dolečku.

Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to nejprve v oblasti Vyhlídek.

 

V 10. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Uliční větev ve slepé ulici (bezejmenné) paralelní s ulicí Na Rovinách odbočující z ul. Sloupecké - budou probíhat výkopové/vrtné práce v poslední 1/4 ulice směrem ke Sloupecké .

Uliční větev Na Vyhlídce I, v severní části této ulice od křížení s ulicí Na Vyhlídce VII bude v tomto týdnu dokončena , jižní část této ulice v případě nemožnosti vrtat se bude řešit rovněž výkopem.

V ulici Na Vyhlídce II začne zhotovitelská firma s vrtáním.

Ve spodní části ulice U Křížku budou pokračovat výkopové práce.

V ulici M.J. Hurta bude dokončeno vytyčování sítí, vlastní práce začnou zřejmě až v přístím týdnu.

Paralelně dochází k budování domovních přípojek, a to v ulici Na Úhoru a ulicích Na Vyhlídce, kde již jsou položené uliční větve kanalizace.

Dnes, tj. 2.3. 2022 jsme od stavbyvedoucího liniové stavby dostali informaci, že z důvodu karantény budou pozastaveny práce na podvrtu ulice Na Vyhlídce II a začnou až v pondělí 7.3.2022.

V 9. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Uliční větev ve slepé ulici (bezejmenné) paralelní s ulicí Na Rovinách odbočující z ul. Sloupecké.

Uliční větev Na Vyhlídce I, v severní části této ulice od křížení s ulicí Na Vyhlídce VII vzhledem k podloží bude řešena výkopem, jižní část této ulice v případě nemožnosti vrtat se bude řešit rovněž výkopem.

Dále bude snaha ulici Na Vyhlídce II řešit podvrtem v souvislosti se zámkovou dlažbou v této komunikaci.

Ve spodní části ulice U Křížku budou pokračovat výkopové práce.

V ulici M.J. Hurta dojde k vytyčování sítí, vlastní práce začnou zřejmě až v přístím týdnu.

Palalelně dochází k budování domovních přípojek, a to v ulici Na Úhoru a ulicích Na Vyhlídce, kde již jsou položené uliční větve kanalizace.

 

Dnes , tj. 17.2. nám zhotovitelská firma během kontrolního dne ohlásila změnu v harmonogramu prací.  Paralelně budou  probíhat  dokončovací práce v horní části Měchenic a  nově začnou práce na hlavní kanalizační větvi v ulici M.J.Hurta.

v 7. kalendářním týdnu budou paralelně probíhat tyto práce:

dokončování hlavních stok v ulici Na Úhoru, Na Vyhlídce VI, Na Vyhlídce X

nově se bude vrtat v ulici Na Vyhlídce II jižní část a vrtat/kopat Na Vyhlídce I, a to od křižovatky s ulicí Na Vyhlídce VII a Na Vyhlídce XI

začnou se budovat hlavní stoky k chatám Na Úhoru, v ulici Konečné a U Křížku.

Paralelně se budou budovat jednotlivé přípojky v ulicích, kde jsou již realizované stoky, a to po domluvě s občany.

V 6. kalendářním týdnu budou paralelně probíhat tyto práce:

stále budou, a to cca ještě 10 dní, probíhat výkopové práce v ulici Na Úhoru, bude se dokončovat ulice Na Vyhlídce V a X. Dále se bude  vrtat v ulici Na Vyhlídce VI, případně se začne vrtat v severní části ulice Na Vyhlídce I. Průběžně se budou s občany domlouvat stavby jednotlivých přípojek.

V 5. kalendářním týdnu, tj. od 31.1.22 budou paralelně probíhat tyto práce:

v ulici Na Úhoru se bude pokračovat ve výkopu pro následné položení kanalizační větve

v ulicích Na Vyhlídce VIII a V se bude kopat/vrtat  a následně se budou pokládat kanalizační větve

v ulicích Na Vyhlídce III a VII se bude pokračovat ve výstavbě kanalizačních přípojek

V tomto 4. kalendářním týdnu, tj. od 24.1.2022 budou paralelně probíhat tyto práce:

ulice Na Úhoru - zásyp v části, kde je již položena kanalizační větev, vodovodní trubka a kabel internetu

ulice Na Vyhlídce II, bude se pokračovat s vrtáním a protažením uliční větve

ulice Na Vyhlídce III, začne se s umísťováním čerpacích jímek

ulice Na Vyhlídce V, začne se vrtat a umisťovat kanalizační a internetový kabel

Dnes, tj. 12. 1. bude dokončena stoka v ulici Na Vyhlídce III, a to v převážné části podvrtem, pouze v ohbí ulice bude pokládka řešena výkopem. V následujících dnech se začne vrtat v druhé části ulice Na Vyhlídce VII, tj. od kontejnerů směrem dolů. Dále přijdou na řadu ulice Na vyhlídce V, VIII, IX, X, XI a  severní část ulice II.

Připravuje se.....

Dle sdělení stavbyvedoucího liniové stavby kanalizace by v 2. kalendářním týdnu měla pokračovat výstavba v ulici Na Úhoru a nejdříve koncem tohoto týdne, ale s větší pravděpodobností až ve 3. týdnu by byla zahájena stavba v ulici Na Vyhlídce III.

Dle sdělení stavební firmy by dne 5. 1. 2022, nejpozději 6. 1. 2022 měla pokračovat výstavba dalších větví kanalizace, a to nejprve v ulici Na Úhoru a následně v ulici Na Vyhlídce III. Další informace budou zveřejněny po kontrolním dni stavby, který se bude konat 6. 1. 2022.

Mapa

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 6. 2022
slabý déšť 28 °C 16 °C
pátek 1. 7. déšť 28/16 °C

Rozpočet obce

rozpocet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Svátek

Svátek má Jaroslava

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Světový den architektury

Zítra má svátek Patricie

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Světový den UFO