Obsah

Zpět

Voličské průkazy jen do 18. října

Volič může požádat obecní úřad, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb těmito způsoby:

 

  1. osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb, tj. ve středu 18. října 2017 do 16,00 hodin, tedy do okamžiku uzavření stálého seznamu
  • v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede.

 

  1. podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb. tj. v pátek 13. října  2017 do 16,00 hodin

Vyvěšeno: 16. 10. 2017

Datum sejmutí: 1. 11. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět