Obsah

Rozpočet obce

 

Rozpočet Měchenice

Daňové
79,46 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 7 563 000 Kč
Upravený rozpočet 9 956 843 Kč
Skutečné plnění 9 956 843 Kč
Plnění 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
3 200 000 4 539 538 4 539 538 100,00
1 800 000 2 110 416 2 110 416 100,00
1 750 000 1 844 090 1 844 090 100,00
500 000 575 821 575 821 100,00
170 000 196 229 196 229 100,00
50 000 128 145 128 145 100,00
20 000 19 820 19 820 100,00
20 000 15 329 15 329 100,00
20 000 52 881 52 881 100,00
19 000 19 324 19 324 100,00
8 000 34 34 100,00
5 000 3 600 3 600 100,00
1 000 0 0 0,00
0 366 366 100,00
0 451 250 451 250 100,00
Celkem 7 563 000 9 956 843 9 956 843 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.