Obec Měchenice
Obec
Měchenice

Z důvodu plánované výstavby ČOV prosíme všechny o zaslání telefonního čísla na podatelna.mechenice@gmail.com pro lepší spojení/předání informací. Děkujeme. 

Registr oznámení

Registr oznámení veřejných funkcionářů

Správce registru:

starosta obce Měchenice
obec Měchenice
Hlavní 4
25206 Měchenice
tel.: 257770408
e-mail: starosta.mechenice@gmail.com  

Kontaktní osoba:

vedoucí kanceláře starosty
Radka Hrabánková

obec Měchenice
Hlavní 4, 25206 Měchenice
tel.: 257770408 
e-mail: ucetni.mechenice@gmail.com

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a  závazcích (§ 11) nebo negativní oznámení (§ 12 odst. 2) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení.

Starosta obce je evidenčním orgánem, který vede registr oznámení pro:
  • členy zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
  • starostu obce, který není pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,

Podle § 13 zákona má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy (oú neposkytuje fotokopie oznámení),

Do registru je možné nahlížet
  1. Osobně u evidenčního orgánu na základě písemné žádosti, a to do listinné podoby oznámení veřejných funkcionářů,
Podle § 13 odst. 6 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu, který registr vede, skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení evidovaných v registru. Sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rozpočet obce

rozpocet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Měchenický čtvrtletník