Obsah

Zprávy

Rozhodnutí

Rozhodnutí ČOV celý text

ostatní | 23. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Novela vodního zákona

Novela vodního zákona 113/2018 přináší nové povinnosti při nakládání s odpadními vodami celý text

ostatní | 4. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Další kroky


11.2.2019, Notářská kancelář pověřená soudem k dědickému řízení v souvislosti s pozemkem p.č. 756/40, jehož vlastníkem je v katastru nemovitostí veden pan V. Fišer a přes který je plánovaná větev kanalizační stoky, sdělila, že ukončila toto dědické řízení. Závěr řízení je z hlediska obce pozitivní, a to že neexistují dědici V. Fišera. Další postup bude následující. Notářská kancelář si domluví jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, který bude moci na základě svého řízení předat výše uvedený pozemek do vlastnictví obce Měchenice.
celý text

ostatní | 11. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Informace o Kanalizaci

Informace o Kanalizaci celý text

ostatní | 11. 2. 2019 | Autor: Správce Webu