Navigace

Obsah

Zprávy

Rozhodnutí

Rozhodnutí o společném povolení celý text

ostatní | 14. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Dotace

Výzva SFŽP č. 4/2019
Ministr životního prostředí uvolňuje 2,5 miliardy korun z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Prostředky poslouží obcím ke zmírnění negativních dopadů sucha, k řešení nedostatku pitné vody a zlepšení kvality podzemních i povrchových vod.
Příjem žádostí o tuto dotaci: 1.11.2019 – 31.1.2020
Informace o této výzvě najdete na www.narodniprogramzp.cz
Obecní úřad Měchenice ihned po zveřejnění těchto informací začal jednat se zástupci SFŽP a vyvíjí maximální úsilí, aby jeho žádost o tuto dotaci byla úspěšná.
Eva Přibilová
celý text

ostatní | 22. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutí

Rozhodnutí ČOV celý text

ostatní | 23. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Novela vodního zákona

Novela vodního zákona 113/2018 přináší nové povinnosti při nakládání s odpadními vodami celý text

ostatní | 4. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Další kroky


11.2.2019, Notářská kancelář pověřená soudem k dědickému řízení v souvislosti s pozemkem p.č. 756/40, jehož vlastníkem je v katastru nemovitostí veden pan V. Fišer a přes který je plánovaná větev kanalizační stoky, sdělila, že ukončila toto dědické řízení. Závěr řízení je z hlediska obce pozitivní, a to že neexistují dědici V. Fišera. Další postup bude následující. Notářská kancelář si domluví jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, který bude moci na základě svého řízení předat výše uvedený pozemek do vlastnictví obce Měchenice.
celý text

ostatní | 11. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Informace o Kanalizaci

Informace o Kanalizaci celý text

ostatní | 11. 2. 2019 | Autor: Správce Webu