Navigace

Obsah

Obec Měchenice se nachází ve Středočeském kraji na levém břehu Vltavy přibližně 8 km od jižní hranice Prahy. Její katastrální výměra je 1,33 km2 a v současnosti v ní žije 750 obyvatel. Měchenice jsou obklopeny vrchy, které jsou ideální pro výlety pěší či cyklistické, v zimě pak podle počasí i pro běžky. Automobilová doprava trvá do centra přibližně dvacet minut, autobusové spoje jezdí většinou v menších než hodinových intervalech, vlakové každé dvě hodiny.  V letních měsících je možné využít i lodní dopravu - parník.

Kontakt

Obec Měchenice

00241482
DIČ
CZ00241482
Kód obce
CZ020A539490

Adresa

Hlavní 4
25206 Měchenice
Kraj
Středočeský
Okres
Praha-západ

Kontaktní spojení

Telefon: 724173199
Fax:
Datová schránka: gt2aspx

Úřední hodiny

pondělí12:00 - 19:00
středa8:00 - 16:00

Informace

CzechPointObecní úřad Měchenice, jako pracoviště czech point, provádí výpisy: z rejstříku trestů, z bodového hodnocení řidiče, z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů právnických osob, z katastru nemovitostí a  výpisy z insolvenčního rejstříku. Výpisy vydáváme v úředních hodinách.

Další činností obecního úřadu je následující správní činnost: přihlašování osob k trvalému pobytu, rušení trvalého pobytu na návrh, správní řízení ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les, přestupkové řízení.

Matriku pro obec Měchenice vede městys Davle, ostatní agendy vykonávají za obec Měchenice níže uvedené instituce:

Obec s rozšířenou působností pro obec Měchenice:
Městský úřad Černošice, Podskalská 19, 120 00 Praha 2, tel:    221 982 111   (vydává občanské průkazy, řidičské průkazy, cestovní pasy, ...)

Ve věcech stavebních podléhá obec Měchenice působnosti Stavebního úřadu městyse Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice, tel:   242 413 661  ,   242 413 662  ,   257 740 403  


Další kontakty:

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha - západ, Pod Sídlištěm 9/ 1800, 18213 Praha 8, tel: 284041111

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel:   257 280 111  

Za údržbu ulic (zimní posyp, opravy,...) Vltavská, Hlavní a Sloupecká odpovídá KSÚS Kladno, neboť vlastníkem těchto silnic je Středočeský kraj.

Za správu a údržbu Bojovského potoka a řeky Vltavy odpovídá Povodí Vltavy s. p.

Obec Měchenice spadá pod Finanční úřad pro Středočeský kraj - územní pracoviště Praha-západ. 

Úřední deska

24.01.2020 - 20.02.2020

Konkursní řízení

23.01.2020 - 08.02.2020

Rozpočtové opatření č.7/2019

21.01.2020 - 06.02.2020

Zápis a usnesení č.1/2020

10.01.2020 - 26.01.2020

Rozpočtové opatření č.6/2019

16.12.2019 - 31.12.2020

Schválený rozpočet 2020

23.01.2020

Stanovisko krajské hygienické stanice

Stanovisko krajské hygienické stanice

Detail

23.01.2020

Výsledky rozborů z 15.1.2020

Byly provedeny čtyři odběry dva nevyhovují. Přijatá opatření Během dneška zvýšíme dávku chlornanu sodného v čerpací stanici a jednorázově nachlorujeme i vodojem, aby se hygienicky zabezpečila voda i v horním tlakovém pásmu. Na čtvrtek 24.1. je na odběr kontrolních vzorků objednán pracovník laboratoře. Budou odebrány v následujících místech: Dolní tlakové pásmo: vodárna V Luhu, čp.63 ulice M.J.Hurta, Fregatta Horní tlakové pásmo: V Háji 308, Na Vyhlídce 268 O tomto postupu byla informována Krajská hygienická stanice. Během následujících dnů, do zveřejnění dalších výsledků (předpoklad 29.1.2020), vodu nepoužívejte k pití, pouze po převaření. Ing. Tomáš Zunt Vodohospodářské služby, spol. s r.o. 22.1.2020

Detail

23.01.2020

Výsledky rozborů z 15.1..2020

Ze čtyř výsledků odběrů vody dva nevyhovují. Přijatá opatření Během dneška zvýšíme dávku chlornanu sodného v čerpací stanici a jednorázově nachlorujeme i vodojem, aby se hygienicky zabezpečila voda i v horním tlakovém pásmu. Na čtvrtek 24.1. je na odběr kontrolních vzorků objednán pracovník laboratoře. Budou odebrány v následujících místech: Dolní tlakové pásmo: vodárna V Luhu, čp.63 ulice M.J.Hurta, Fregatta Horní tlakové pásmo: V Háji 308, Na Vyhlídce 268 O tomto postupu byla informována Krajská hygienická stanice. Během následujících dnů, do zveřejnění dalších výsledků (předpoklad 29.1.2020), vodu nepoužívejte k pití, pouze po převaření. Ing. Tomáš Zunt Vodohospodářské služby, spol. s r.o. 22.1.2020

Detail

22.01.2020

Obec Měchenice vyhlašuje výběrové řízení

Obec Měchenice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici - pracovník údržby v obci

Detail

17.01.2020

Předběžný plán prací silnice č.II/102 HMP-Štěchovice, etapa I

Plán prací na rok 2020 s ohledem na vydané DIO A JEŠTĚ PLÁNOVANÁ JEDNÁNÍ (BUS, OBEC MĚCHENICE) Semafory - uzavírka ½ vozovky délka 200 m v úseku 1,450 -1,650 km (u VD Vrané) 20.1.- 31.3.2020 – zhotovení zdi 02 – vydáno DIO Částečné omezení dopravy denní pro kácení dřeva v délce cca 100 m v úseku 3,500 – 1,800 km 20.1.- 5.2.2020 – vydáno DIO Částečné omezení dopravy denní pro kamenné záhozy zdí 07 a 08 v délce cca 100 m v úseku 3,500 – 4,500 km 6.2.- 29.2.2020 – vydáno DIO Semafory pro opravu ocelového železničního mostu v délce cca 150 - 200 m v úseku 4,450 – 4,650 – cizí akce SŽDC – NESPADÁ DO STAVBY, STAVBY UMOŽNILA VSTUP, DIO nejsou informace 1.3.- 20.4.2020 Semafory - uzavírka ½ vozovky délka 350 m v úseku 5,274 -5,624 km (MOST přes Bojovský potok) 1.4.- 20.12.2020 – zhotovení mostu SO 203, zdi 11, části 12 a 52 – nevydáno DIO Semafory - uzavírka ½ vozovky délka 500 m v úseku 2,618 -3,118 km (MOST přes bezejmennou vodotečí od Cukráku) 21.4.- 20.12.2020 – zhotovení mostu SO 201, části zdí 04 a 05 – nevydáno DIO ÚPLNÁ UZAVÍRKA KOMUNIKACE PRO POKLÁDKU VOZOVKY V CELÉ ŠÍŘI 13.-14.6.2020 – BUDE PODÁNA ŽÁDOST VŽDY JSOU V ÚSEKU STRNADY 0,000 KM – MĚCHENICE 6,400 KM PLÁNOVÁNY MAX 2 OMEZENÍ, NĚKTERÁ OMEZENÍ DOPRAVY BUDOU JEŠTĚ PROJEDNÁNA (OBEC MĚCHENICE, BUS)

Detail

Fotogalerie

09.01.2019

Sázení stromů

Sázení stromů

Detail

09.01.2019

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Detail

20.06.2018

Letní noc 23.6.2018

Letní noc 23.6.2018

Detail

13.12.2012

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Detail